Trebroer

Splitkon leverer fabrikkframstilte broer med meget høy kvalitet.

Den industrielle byggemetoden gir kvalitetssikre og økonomiske løsninger og konkurrerer svært godt med alternative materialer. Limtre er basisproduktet i bruene og bidrar til at sluttproduktet får lav vekt og stor bæreevne.

Den høye prefabrikkeringsgraden gir en hurtig og kostnadseffektiv montasje og sammen med gjennomprøvde tekniske løsninger leveres broer med lang levetid under norske forhold. De prosjektere’s og leveres i dag som veibroer, gang-/sykkelbroer og skibroer, og tilfredsstiller de strengeste krav til kvalitet og holdbarhet.