S-bjelken

S-bjelken

Smalt limtre til sperre- og bjelkelagskonstruksjoner benyttes der ordinær trelasts kapasitets- og/eller dimensjonsmessig ikke strekker til.
S-bjelken leveres i fasthetsklasse GL28C og med en overflate som er beregnet for innbygging. S-bjelkene benyttes også som stendere der kravet til isolasjons-tykkelse krever stor konstruksjonsdybde.

Sortimentsoversiktene finnes Her og det er i første rekker 36 og 48 m som er aktuelle i ordinære konstruksjoner. S-bjelkene bearbeides og pre-cuttes som standard limtre og finnes i ferdige modullengder i lager.