Limtre

Limtre

Splitkon AS lagerfører et stort antall dimensjoner i gran og trykkimpregnert furu.

Sortimentsoversiktene finnes Her. Bjelkene leveres i fasthetsklasse GL 30 C, produsert i henhold til gjeldende europeiske standarder. Vårt standard limtre markedsføres gjennom byggevarehandelen der du også finner Splitkons lagerførte modulsortiment. Teknisk support fåes direkte fra våre ingeniører eller fra våre forhandlere.

Prosjektlimtre

Limtreets formbarhet, den høye bæreevnen i forhold til vekt og de unike estetiske egenskapene, har gitt produktet en viktig plass innen arkitektur og design. Det gir konstruktørene mulighet til å skape bygg med store spennvidder og åpne arealer. Splitkons ingeniører har høg kompetanse og lang erfaring innenfor prosjektering av alle typer små og store limtrekonstruksjoner. En kontinuerlig utvikling av knutepunkts- og beslagsløsninger har i tillegg utvidet anvendelsesområdet betydelig. Gjennomføringen ute på byggeplass tar våre dyktige montasjepartnere seg av.