Historien om splitkon

Historien om splitkon

I 1960 etableres Splitkon Limtre, som en avdeling under skifabrikken Splitkein i Hønefoss som var eid av Laila Schou Nilsen.

Fra 1969 lå bedriften på Krøderen, ca. 10 mil nordvest for Oslo.  Splitkon-trappen var et av produktene som fabrikken produserte i tillegg til standard limtre. Fremdeles lager Splitkon trapper, men nå ofte med masivtre.

Frem mot tusenårsskiftet produserte Splitkon Limtre AS ca. 15000 m3 ferdig limtre pr. år og hadde 2 skift fordelt på 45 ansatte.

Splitkon Limtre AS fusjonerte med Moelven Limtre AS og Agder Limtre AS i 1999, og det nye limtreselskapet fikk navnet Mocon AS.  Det gamle og ærverdige firmanavnet ble lagt dødt og Splitkon ble en del av Moelven konsernet.

Limtreproduksjonen på Krøderen fortsatte imidlertid kontinuerlig frem til 2003 hvor produksjonen ble endret til kl-tre (massivtre).

I 2004 startet Morten L. Johansen med selskapet Limtre Holding AS opp et salgs- og prosjekteringskontor for limtre i Drammen. Bedriften var et heleid datterselskap under Martinson AB i Sverige, og alt limtre ble importert fra det svenske selskapet. Selskapet fikk navnet Martinsons Tre AS, og ekspanderte raskt, både i standardmarkedet og i prosjektmarkedet.

I begynnelsen av 2011 ble Martinsons Tre AS overtatt av Limtre Holding og skiftet navn til Splitkon AS. Det gamle firmanavnet var således vekket til live igjen. Splitkon er i dag en bedrift i vekst som holder til på Åmot i Buskerud fylke, samt et utkappingslager i Hommelvik i Sør-Trøndelag.

I 2018 bygde Splitkon Norges - og på det tidspunktet, verdens største fabrikk for produksjon av massivtre.  Fabrikken er nå i full produksjon og benytter kun PEFC sertifisert trevirke fra Norge i  produksjonen.

 

 

 

.