NYG Reklame har filmet bygget vårt i prosessen fra første søyle i begynnelsen av Mars frem til utgangen av uke 16.